Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme zo dňa 24. 03. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06. 04. 2011
167/2012
Doplnená
0,00 € Galeria BK a. s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17. December 2012
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2013
175/2012
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17. December 2012
Zmluva o výpožičke
176/2012
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. December 2012
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
177/2012
0,00 € Audit team, spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2013
Zmluva o spolupráci
178/2012
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Január 2013
Zmluva o spolupráci
179/2012
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Január 2013
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
002/2013
0,00 € Mgr.Art. Patrik Illo Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. Február 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI USPORIADANÍ VÝSTAVY „MLADÉ MÉDIUM - výstava prác študentov Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave“
004/2013
0,00 € Východoslovenská galéria Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2013
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
012/2013
0,00 € Mgr. Michaela Pašteková, PhD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1. Marec 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela
013/2013
0,00 € Tomasz Bierkowski Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Marec 2013
Účastnická smlouva společné realizace projektu Figurama 13
014/2013
0,00 € FIGURAMA občanské sdružení Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. Marec 2013
Zmluva o údržbe a servise plynárenských zariadení
71026 SPPDS2013
Doplnená
0,00 € SPP - distribúcia Servis, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Marec 2013
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
021/2013
0,00 € Mgr. art. Andrea Jančovičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. Marec 2013
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
023/2013
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Agrokomplex - Výstavníctvo Nilra, štátny podnik
27. Marec 2013
Zmluva
025/2013
0,00 € Nina Benkovská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2013
Zmluva
026/2013
0,00 € Barbora Drozdová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2013
Zmluva
027/2013
0,00 € Ľudovít Halmo Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2013
Zmluva
028/2013
0,00 € Dajana Havranová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2013
Zmluva
029/2013
0,00 € Kristína Havranová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2013
Zmluva
030/2013
0,00 € Anežka Chládeková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave