Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2016
Zmluva
006/2016
0,00 € Alžbeta Petríková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Január 2016
Zmluva
007/2016
0,00 € Jozefína Slaninková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Január 2016
Zmluva
010/2016
0,00 € Anna Jajcajová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Január 2016
Zmluva
011/2016
0,00 € Šipošová Helena Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. Január 2016
Zmluva
012/2016
0,00 € Emil Lehota Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. Január 2016
Zmluva
013/2016
0,00 € Roman Ružička Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. Január 2016
Zmluva
014/2016
0,00 € Margita Reháková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Január 2016
Zmluva
015/2016
0,00 € Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Február 2016
Zmluva
019/2016
0,00 € Magdaléna Papánková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
028/2016
0,00 € Michaela Bartóková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
029/2016
0,00 € Filip Bielek Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
030/2016
0,00 € Víťazoslav Drinóczi Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
031/2016
0,00 € Michal Freriks Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
032/2016
0,00 € Jozef Chajdiak Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
033/2016
0,00 € Barbora Kundeková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
034/2016
0,00 € Viliam Ličko Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Február 2016
Zmluva
035/2016
0,00 € Martina Mašlárová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Február 2016
Zmluva o výpožičke
036/2016
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Február 2016
Zmluva o výpožičke
037/2016
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
039/2016
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Igor Spiegel - SPIEGEL