Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2015
Zmluva o spolupráci
481/2015
0,00 € Slovenská národná galéria Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9. Október 2015
Zmluva
486/2015
0,00 € doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29. Október 2015
Zmluva o spolupráci
543/2015
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Galéria Jána Koniarka v Trnave
8. November 2015
Zmluva
558/2015
0,00 € doc. Hieroným Florek, CSc, PhDr. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. November 2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela
566/2015
0,00 € Katalin Timar Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18. November 2015
Zmluva o spolupráci
569/2015
0,00 € BRINKUS DESIGN BT Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. November 2015
Ukončenie zmluvy o nájme
570/2015
0,00 € AD.DRESS, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
7. December 2015
Zmluva o spolupráci
601/2015
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. December 2015
Nájomná zmluva
623/2015
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Mgr. art. Daniel Janec
15. December 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
625/2015
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vladimír Švestka
29. December 2015
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2016
628/2015
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
630/2015
0,00 € Zdenka Čiljaková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
631/2015
0,00 € Irena Čonková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
632/2015
0,00 € Irena Gečevská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
633/2015
0,00 € Elena Mišurová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
634/2015
0,00 € Ing. Jana Homolová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
635/2015
0,00 € Ida Podlucká Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
636/2015
0,00 € Ing. Ladislav Mohnaczký Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
637/2015
0,00 € Zora Karaisová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Január 2016
Zmluva
638/2015
0,00 € Zdena Kmeťová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave