Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2011
Dodatok č. 6 k zamestnávateľskej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
157805/VSVU
Doplnená
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. December 2011
Dodatok č. 008 k Zamestnávateľskej zmluve č. A31002
A31002
Doplnená
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. December 2011
Dodatok číslo 6 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100002073
100002073
Doplnená
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. December 2011
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií
ZML-152/2011
Doplnená
0,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. December 2011
Zmluva o nájme
010/2012
0,00 € Daniel Janec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme zo dňa 24.03.2010
013/2012
Doplnená
0,00 € MAPET, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Január 2012
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2012
014/2012
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. Február 2012
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o nájme č. 4, ktorá bola uzatvorená dňa 09.11.2011
015/2012
0,00 € Igor Spiegel – SPIEGEL Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
024/CV/2011
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
022/2012
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
023/2012
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení preventívnych a ochranných služieb poskytovaných zamestnávateľovi pracovnou zdravotnou službou
PZS/002/2012
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9. Máj 2012
Zmluva
027/2012
0,00 € Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová, ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Máj 2012
Zmluva
028/2012
0,00 € Ing. Jozef HULÍN – revízie VTZ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Máj 2012
Zmluva o výpožičke
033/2012
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. Jún 2012
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
040/2012
0,00 € Miroslav Zajac Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Júl 2012
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
042/2012
0,00 € Mira Podmanická Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Júl 2012
Zmluva o usporiadaní výstavy v Galérii Medium - VŠVU
043/2012
0,00 € Mgr.art. Viliam Slaminka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1110112/14 uzavretej dňa 11.1.2012 medzi Vysoká škola výtvarných umení a spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko
1110112/14
Doplnená
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
044/2012
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave