Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a službách migrácie v súvislosti s projektom DCOM+
IVES_ ZM_A_2023_00056_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice PosAm, spol. s.r.o.
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva_ FOOD LOGISTIC s.r.o.
IVES_ ZM_B-2023-00014_2023
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluvaa_ FOOD LOGISTIC s.r.o.
IVES_ ZM_B-2023-00013_2023
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
24. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 zo dňa 29.12.2022
IVES_DOD_1-2023_2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o prenájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura
IVES_B-2023-00012_2023
0,00 € AQUA COOL Marián Farkaš IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
18. Apríl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Občiansky zákonník
IVES_B-2023-00008_2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_21/2023
IVES_ZM_R-21-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Ležiachov
12. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_20/2023
IVES_ZM_R-20-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola Spišská Belá
29. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_99/2022
IVES_ZM_R-99-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Psychosociálne centrum
29. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_19/2023
IVES_ZM_R-19-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Ondrašová
27. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_18/2023
IVES_ZM_R-18-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
27. Marec 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40-1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
IVES_A-2023-00032_2023
1 189,50 € Slovenská republika - Centrum účelových zariadení, Zastúpený – Ing. Marcel Moravčík IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. A/2022/001124_2023
IVES_ZM_A/2022/001124_2023
0,00 € Slovenská republika - Centrum účelových zariadení, Zastúpený – Ing. Marcel Moravčík IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
IVES_ ZM_B_2023_00007_2023
0,00 € UEZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
IVES_DO_ZM_B-2023-00010_2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2023
IVES_ZM_R-15-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum voľného času Banská Bystrica
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21691551
IVES_ ZM_A21691551_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21692368
IVES_ ZM_A21692368_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2023
IVES_ZM_R-16-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2023
IVES_ZM_R-17-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím