Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_94/2022
IVES_ZM_R-94-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_95/2022
IVES_ZM_R-95-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Református ovoda
6. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_90/2022
IVES_ZM_R-90-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Rada pre mediálne služby
6. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_93/2022
IVES_ZM_R-93-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol
30. August 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb
IVES_DO_ZM_B-2022-00013_2022
0,00 € Viesta s.r.o. , Zastúpený - Viera Hutmanová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
16. August 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_3-2022_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_92/2022
IVES_ZM_R-92-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, Bratislava
9. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_91/2021
IVES_ZM_R-91-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
2. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_89/2022
IVES_ZM_R-89-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.
1. August 2022
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_2-2022-2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č.7-2022_2022
IVES_ZM_07-2022_2022
0,00 € URBANSTAU, s.r.o. - zastúpený Ing. Štefan Urban IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA č.1
IVES_ ZM_B-2022-00033_2022
0,00 € Ing. Tomáš Dzurňák – D & D IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
6. Júl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_81/2022
IVES_ZM_R-81-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
6. Júl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_88/2022
IVES_ZM_R-88-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Giraltovce - spoločný obecný úrad
4. Júl 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom 1154/2021, RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č.R_77/2022
IVES_ZM_R-77-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Úrad vlády Slovenskej republiky
15. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_85/2022
IVES_ZM_R-85-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
20. Jún 2022
DODATOK KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV, číslo zmluvy: 21-0851/4349
IVES_DO_ZM_B-2022-00035_2022
0,00 € INTA, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_79/2022
IVES_ZM_R-79-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov
20. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_67/2022
IVES_ZM_R-67-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Tekovská hvezdáreň v Leviciach
15. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_82/2022
IVES_ZM_R-82-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.