Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_34/2023
IVES_ZM_R-34-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou, Staškov 502
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_28/2023
IVES_ZM_R-28-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín - Stráže
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_30/2023
IVES_ZM_R-30-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola M. Nešpora 1365, 908 41 Šaštín - Stráže
22. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_27/2023
IVES_ZM_R-27-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s VJM - Alapiskola, Vlčany 1547 - Farkasd
2. August 2023
Príloha č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
IVES_ ZM_B_2022_00005_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
IVES_DO1_ ZM_B_2022_00005_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Zamestnávateľská zmluva č. A22035
IVES_ ZM_A22035_2023
0,00 € Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve číslo A22035
IVES_DO1_ A22035_2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Dodatok č. 003 k Zamestnávateľskej zmluve číslo A22035
IVES_DO3_ A22035_2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 00162957
IVES_ ZM_00162957_2023
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. August 2023
Zamestnávateľská zmluva číslo 100001774
IVES_ ZM_100001774_2023
Doplnená
0,00 € Doplnková dôchodková poisťovňa STABILITA IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Príloha č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
IVES_ ZM_04-023#1006786848_2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Príloha č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
IVES_ ZM_04-023#1006786949_2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Príloha č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
IVES_ ZM_04-023#1007196608_2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Príloha č.1, č.2 k zmluve o dielo
IVES_ ZM_02-2022_2022
0,00 € ANAZUZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Príloha č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
IVES_ ZM_B-2022-00040_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 00162957- KE 347
IVES_ ZM_00162957- KE 347_2002
Doplnená
0,00 € TATRY- SYMPATIA IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 105005283
IVES_ ZM_105005283_2011
Doplnená
0,00 € AXA d.d.s., a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. August 2023
Sprostredkovateľská zmluva - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
IVES_ ZM_A_2021_000603_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Júl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_25/2023
IVES_ZM_R-25-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Ďurkov