Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_2/2021
IVES_ZM_R-2-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Galanta
16. December 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_98/2021
IVES_ZM_R-98-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
16. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_103/2021
IVES_ZM_R-103-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Gymnázium Šrobárova Košice
14. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_100/2021
IVES_ZM_R-100-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Výskumná agentúra
14. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_104/2021
IVES_ZM_R-104-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromá základná umelecká škola Rosnička
8. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_99/2021
IVES_ZM_R-99-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Bidovce
30. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_92/2021
IVES_ZM_R-92-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Lučenec
25. November 2021
Zmluva o dielo č.3-2021_2021
IVES_ ZM_03-2021_2021
0,00 € IHP EUROPE s.r.o. - v zastúpení Daniel Horváth, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
25. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_89/2021
IVES_ZM_R-89-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Piešťany
23. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_87/2021
IVES_ZM_R-87-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
23. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_73/2021
IVES_ZM_R-73-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ)
18. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_93/2021
IVES_ZM_R-93-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
16. November 2021
Zmluva o dielo č.2-2021_2021
IVES_ ZM_02-2021_2021
0,00 € MSP Košice, s.r.o. - v zastúpení Ing. Ľuboš Uháľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_91/2021
IVES_ZM_R-91-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum voľného času Košice
11. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍč. R_94/2021
IVES_ZM_R-94-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Šarišská Poruba
11. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_95/2021
IVES_ZM_R-95-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Vrbovce
11. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_96/2021
IVES_ZM_R-96-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Žitavce
8. November 2021
ZMLUVA O DIELO č.1-2021_2021
IVES_ ZM_01-2021_2021
0,00 € Drevofinal plus, spol. s.r.o. - zastúpený Jozef Lengeň IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
29. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_88/2021
IVES_ZM_R-88-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Drienovec 44
26. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_82/2021
IVES_ZM_R-82-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zariadenie pre seniorov v Trnave