Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_83/2021
IVES_ZM_R-83-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Strážske
26. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_85/2021
IVES_ZM_R-85-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom
26. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_86/2021
IVES_ZM_R-86-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Nitra
26. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_84/2021
IVES_ZM_R-84-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zdravie Seňa s.r.o.
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_76/2021
IVES_ZM_R-76-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Ludanice
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_77/2021
IVES_ZM_R-77-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Sabinov
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_78/2021
IVES_ZM_R-78-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromná základná umelecká škola Jánoš
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_79/2021
IVES_ZM_R-79-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromná základná škola s MŠ Jánoš
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_80/2021
IVES_ZM_R-80-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromné centrum voľného času
21. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_81/2021
IVES_ZM_R-81-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Občianské združenie JÁNOŠKO
14. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_75/2021
IVES_ZM_R-75-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Michalovský domov seniorov
12. Október 2021
Rámcová dohoda č. 1-2021
IVES_ZM_1-2021_2021
11 934,01 € FL TRADE Plus, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
8. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_72/2021
IVES_ZM_R-72-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obecný úrad Valča
7. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_71/2021
IVES_ZM_R-71-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obecný úrad Kurima
4. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_69/2021
IVES_ZM_R-69-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Stred 305, Turzovka
4. Október 2021
Zmluva o výpožičke č. CPBB_ZM_071-2021_2021
IVES_CPBB_ZM_071-2021_2021
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky,Plk. Mgr. Simona Vanková, riaditeľka Centra podpory Banská Bystrica IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. September 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_68/2021
IVES_ZM_R-68-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
27. September 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_66/2021
IVES_ZM_R-66-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Cirkevná základná škola sv. J. Apoštola s VJM Dunajská Streda
23. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. M_1/2021
IVES_ZM_M-1-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Vysoké Tatry
23. September 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_65/2021
IVES_ZM_R-65-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Veľký Šariš