Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_66/2022
IVES_ZM_R-66-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice MESTO Liptovský Mikuláš
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_60/2022
IVES_ZM_R-60-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Hriňová
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_68/2022
IVES_ZM_R-68-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Sever
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_69/2022
IVES_ZM_R-69-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_71/2022
IVES_ZM_R-71-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Snina
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_63/2022
IVES_ZM_R-63-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná umelecká škola Čadca
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_65/2022
IVES_ZM_R-65-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_64/2022
IVES_ZM_R-64-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Chotča
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa SITB-OA6-2021-002138 a s číslom u riešiteľa A-2021-00089
IVES_ ZM_A_2021_00089_2022
Doplnená
1 182 672,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
5. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_62/2022
IVES_ZM_R-62-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou
4. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_59/2022
IVES_ZM_R-59-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Trnave
22. Apríl 2022
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_01-2022_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_58/2022
IVES_ZM_R-58-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
19. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_57/2022
IVES_ZM_R-57-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
19. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_56/2022
IVES_ZM_R-56-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Žiline
12. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_53/2022
IVES_ZM_R-53-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_50/2022
IVES_ZM_R-50-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_51/2022
IVES_ZM_R-51-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_52/2022
IVES_ZM_R-52-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Cestice
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_54/2022
IVES_ZM_R-54-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice GERIUM