Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_51/2022
IVES_ZM_R-51-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_52/2022
IVES_ZM_R-52-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Cestice
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_54/2022
IVES_ZM_R-54-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice GERIUM
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.5-2022_2022
IVES_ ZM_05-2022_2022
0,00 € Datacomp s.r.o. - zastúpený Ing. Martin Hakulin IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
28. Marec 2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
720,00 € SWAN, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
24. Marec 2022
Zmluva o dielo č.4-2022_2022
IVES_ ZM_04-2022_2022
0,00 € TerMo, s.r.o. - zastúpený Ján Mojzeš IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_43/2022
IVES_ZM_R-43-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Péder
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_33/2022
IVES_ZM_R-33-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Bošany
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_42/2022
IVES_ZM_R-42-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Debraď
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_49/2022
IVES_ZM_R-49-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
15. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_27/2022
IVES_ZM_R-27-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Benkova
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
IVES_ ZM_B_2022_00013_2022
0,00 € Viesta s.r.o. - V zastúpení Viera Hutmanová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_38/2022
IVES_ZM_R-38-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov
10. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_39/2022
IVES_ZM_R-39-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_30/2022
IVES_ZM_R-30-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Veľká Lomnica
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_34/2022
IVES_ZM_R-34-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_35/2022
IVES_ZM_R-35-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Andreja Radlinského
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_45/2022
IVES_ZM_R-45-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Rudník
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_46/2022
IVES_ZM_R-46-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Paňovce
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_37/2022
IVES_ZM_R-37-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Kúty