Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_25/2023
IVES_ZM_R-25-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Ďurkov
10. Júl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_23/2023
IVES_ZM_R-23-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Detva
4. Júl 2023
Dohoda o odbere tepelnej energie – príloha k zmluve, číslo zmluvy: 63/22/2016.pdf
IVES_ZM-A-2023-00062_2023
0,00 € Veolia Energia – Východné Slovensko, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
3. Júl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_24/2023
IVES_ZM_R-24-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania
23. Jún 2023
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 zo dňa 29.12.2022
IVES_DOD_2-2023_2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
23. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa § 409 a následne obchodného zákonníka
IVES_ ZM_B-2023-00015_2023
0,00 € Ing. Tomáš DZURŇÁK – D & D, zastúpený: Ing. Tomáš Dzurňák, majiteľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorený podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach, č. A-2019-1087_2019 , DOD č. 0557203301
IVES_DO_ZM_A-2019-1087_2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorený podľa zákona č. 452-2021 Z.z. o elektronických komunikáciach, č. A-2019-1087_2019, č. DOD 0557203302
IVES_DOD_ZM_A-2019-1087_2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorený podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach, č. 2029267686_2015, č. DOD 80509280942
IVES_DO_ZM_2029267686_2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorený podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach, č. 2029296284_2015, č. DOD 80509280942
IVES_DO_ZM_2029296284_2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_22/2023
IVES_ZM_R-22-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Trnava
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a službách migrácie v súvislosti s projektom DCOM+
IVES_ ZM_A_2023_00056_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice PosAm, spol. s.r.o.
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva_ FOOD LOGISTIC s.r.o.
IVES_ ZM_B-2023-00014_2023
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluvaa_ FOOD LOGISTIC s.r.o.
IVES_ ZM_B-2023-00013_2023
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
24. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 zo dňa 29.12.2022
IVES_DOD_1-2023_2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA o prenájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura
IVES_B-2023-00012_2023
0,00 € AQUA COOL Marián Farkaš IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
18. Apríl 2023
RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Občiansky zákonník
IVES_B-2023-00008_2023
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_21/2023
IVES_ZM_R-21-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Ležiachov
12. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_20/2023
IVES_ZM_R-20-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola Spišská Belá
29. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_99/2022
IVES_ZM_R-99-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Psychosociálne centrum