Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_74/2022
IVES_ZM_R-74-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Raslavice
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_78/2022
IVES_ZM_R-78-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna Tornaľa
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_80/2022
IVES_ZM_R-80-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Selce
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_83/2022
IVES_ZM_R-83-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Sabinov
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_84/2022
IVES_ZM_R-84-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
9. Jún 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00030_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. – v zastúpení Dalibor Drabik IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
9. Jún 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00031_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. – v zastúpení Dalibor Drabik IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
8. Jún 2022
DODATOK K ZMLUVE O DIELO č.4 –2022
IVES_DO_ZM_B-2022-00012_2022
0,00 € TerMo, s.r.o. - V zastúpení – Ján Mojzeš, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_70/2022
IVES_ZM_R-70-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Giraltovce - spoločný obecný úrad
7. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_76/2022
IVES_ZM_R-76-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
3. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_73/2022
IVES_ZM_R-73-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Jókaiho divadlo v Komárne-Komáromi Jókai Színház
1. Jún 2022
DODATOK č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §269 ods.2 s § 409 Obchodného zákonníka,zákon č. 513/1991 Zb.
IVES_DO_ZM_B-2021-00040_2022
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
19. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.6-2022_2022
IVES_ ZM_06-2022_2022
0,00 € ALARMTEL SK, s.r.o. - zastúpený Ing. Daniel Čurilla– konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_66/2022
IVES_ZM_R-66-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice MESTO Liptovský Mikuláš
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_60/2022
IVES_ZM_R-60-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Hriňová
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_68/2022
IVES_ZM_R-68-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Sever
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_69/2022
IVES_ZM_R-69-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
25. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_71/2022
IVES_ZM_R-71-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Snina
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_63/2022
IVES_ZM_R-63-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná umelecká škola Čadca
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_65/2022
IVES_ZM_R-65-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Kolíňany