Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_29/2022
IVES_ZM_R-29-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Prešove
1. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_32/2022
IVES_ZM_R-32-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Odborné učilište internátne Ladce
18. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_25/2022
IVES_ZM_R-25-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
18. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_26/2022
IVES_ZM_R-26-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou
16. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2022
IVES_ZM_R-9-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Technické služby mesta Dobšiná
16. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_23/2022
IVES_ZM_R-23-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
16. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_24/2022
IVES_ZM_R-24-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Trnava
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_22/2022
IVES_ZM_R-22-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2022
IVES_ZM_R-16-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou, Vydrany 613
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2022
IVES_ZM_R-17-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_18/2022
IVES_ZM_R-18-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Lipany
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_19/2022
IVES_ZM_R-19-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_20/2022
IVES_ZM_R-20-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna Prešov
10. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_21/2022
IVES_ZM_R-21-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov
9. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_5/2022
IVES_ZM_R-5-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Ružomberok
8. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍč. R_10/2022
IVES_ZM_R-10-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Múzeum oravskej dediny
8. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2022
IVES_ZM_R-11-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Zuberec
8. Február 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2022
IVES_ZM_R-15-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice GombIda s.r.o.
7. Február 2022
Dodatok č.1 k zmluve č.5 – 2021 o poskytovaní praktického vyučovania
IVES_DO_01-2022_2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, zastúpená Ing. Martinou Zetekovou - riaditeľka IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
3. Február 2022
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2022_000049_2022
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice