Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_18/2024
IVES_ZM_R-18-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava
26. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024
IVES_ ZM_A_2024_00001_2024
1 367 240,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Príkazná zmluva č. VO1-2024000722-028
IVES_ ZM_Príkazná zmluva č. VO1-2024000722-028_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Zastúpený: JUDr. Igor Tkačivský, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2024
IVES_ZM_R-16-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2024
IVES_ZM_R-17-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Ivana Krasku
25. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_48/2024
IVES_ZM_R-48-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
12. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2024
IVES_ZM_R-15-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Čierna nad Tisou
11. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2024
IVES_ZM_R-13-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Janka Kráľa Šahy
7. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_14/2024
IVES_ZM_R-14-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Kolonica
6. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_12/2024
IVES_ZM_R-12-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
6. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_1/2024
IVES_ZM_R-1-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna Námestovo
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb UEZ
IVES_ZM_B/2024/00002_2024
0,00 € UEZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2024
IVES_ZM_R-11-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Tešedíkovo
21. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_40/2023
IVES_ZM_R-40-2023_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Myslava
19. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_10/2024
IVES_ZM_R-10-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ústav pamäti národa Bratislava
12. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_7/2024
IVES_ZM_R-7-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Súkromná spojená škola
6. Február 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2024
IVES_ZM_R-9-2024_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Cabajská 2, Nitra
6. Február 2024
Dodatok číslo 5 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100001774
IVES_DO5_10000774_2024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. - v zastúpení JUDr. Marián Melichárek IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
6. Február 2024
Dodatok číslo 5 k Zamestnávateľskej zmluve číslo 105005283 uzatvorenej dňa 01.05.2011
IVES_DO5_105005283_2024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. - v zastúpení Stanislava Voltemarová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí preddavku
IVES_ZM_A/2024/000111_2024
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna