Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2023
IVES_ZM_R-13-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie Sabinov
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2023
IVES_ZM_R-11-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, Hurbanovo
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_12/2023
IVES_ZM_R-12-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva č.01/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
IVES_ ZM_01-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia – v zastúpení: Ing. Martinou Zetekovou IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Február 2023
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2023_00006_2023
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_10/2023
IVES_ZM_R-10-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Zemianska Olča
1. Február 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00040_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. - v zastúpení: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. RO_1/2023
IVES_ZM_RO_1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Nitriansky samosprávny kraj
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 0828121-00 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet uzatvorená v zmysle § 409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
IVES_ ZM_B-2023-000006_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2023
IVES_ZM_R-9-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Vyšný Žipov
24. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_3/2023
IVES_ZM_R-3-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_6/2023
IVES_ZM_R-6-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_7/2023
IVES_ZM_R-7-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Malé Ludince
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_8/2023
IVES_ZM_R-8-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Progres MG, s.r.o.
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_1/2023
IVES_ZM_R-1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_4/2023
IVES_ZM_R-4-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Petkovce
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. M_1/2022
IVES_ZM_M-1-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Vysoké Tatry
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_111/2022
IVES_ZM_R-111-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom a ďalsími pervazívnymi poruchami, SNP 1653/152, Považská Bystrica
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_109/2022
IVES_ZM_R-109-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_5/2023
IVES_ZM_R-5-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím