Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č.7-2022_2022
IVES_ZM_07-2022_2022
0,00 € URBANSTAU, s.r.o. - zastúpený Ing. Štefan Urban IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA č.1
IVES_ ZM_B-2022-00033_2022
0,00 € Ing. Tomáš Dzurňák – D & D IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
6. Júl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_81/2022
IVES_ZM_R-81-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
6. Júl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_88/2022
IVES_ZM_R-88-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Giraltovce - spoločný obecný úrad
4. Júl 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom 1154/2021, RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č.R_77/2022
IVES_ZM_R-77-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Úrad vlády Slovenskej republiky
15. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_85/2022
IVES_ZM_R-85-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
20. Jún 2022
DODATOK KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV, číslo zmluvy: 21-0851/4349
IVES_DO_ZM_B-2022-00035_2022
0,00 € INTA, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_79/2022
IVES_ZM_R-79-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov
20. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_67/2022
IVES_ZM_R-67-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Tekovská hvezdáreň v Leviciach
15. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_82/2022
IVES_ZM_R-82-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_74/2022
IVES_ZM_R-74-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Raslavice
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_78/2022
IVES_ZM_R-78-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna Tornaľa
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_80/2022
IVES_ZM_R-80-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Selce
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_83/2022
IVES_ZM_R-83-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Sabinov
13. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_84/2022
IVES_ZM_R-84-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
9. Jún 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00030_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. – v zastúpení Dalibor Drabik IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
9. Jún 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00031_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. – v zastúpení Dalibor Drabik IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
8. Jún 2022
DODATOK K ZMLUVE O DIELO č.4 –2022
IVES_DO_ZM_B-2022-00012_2022
0,00 € TerMo, s.r.o. - V zastúpení – Ján Mojzeš, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_70/2022
IVES_ZM_R-70-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Giraltovce - spoločný obecný úrad
7. Jún 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_76/2022
IVES_ZM_R-76-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie