Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_103/2022
IVES_ZM_R-103-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou,Tuhrina 3
29. November 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_101/2022
IVES_ZM_R-101-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
29. November 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_102/2022
IVES_ZM_R-102-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
15. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 63/22/2016
IVES_DO_ZM_A-2022-00074_2022
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. - V zastúpení p. Benedikt Lavrinčík - konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie – príloha k zmluve, číslo zmluvy: 63/22/2016.pdf
IVES_ZM-A-2022-00074_2022
0,00 € Veolia Energia – Východné Slovensko, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_98/2022
IVES_ZM_R-98-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
13. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_96/2022
IVES_ZM_R-96-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_94/2022
IVES_ZM_R-94-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_95/2022
IVES_ZM_R-95-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Református ovoda
6. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_90/2022
IVES_ZM_R-90-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Rada pre mediálne služby
6. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_93/2022
IVES_ZM_R-93-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Bronzová 1, Biely Kostol
30. August 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb
IVES_DO_ZM_B-2022-00013_2022
0,00 € Viesta s.r.o. , Zastúpený - Viera Hutmanová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
16. August 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_3-2022_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_92/2022
IVES_ZM_R-92-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna, Dúbravská cesta 1, Bratislava
9. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_91/2021
IVES_ZM_R-91-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
2. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_89/2022
IVES_ZM_R-89-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.
1. August 2022
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_2-2022-2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č.7-2022_2022
IVES_ZM_07-2022_2022
0,00 € URBANSTAU, s.r.o. - zastúpený Ing. Štefan Urban IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
12. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA č.1
IVES_ ZM_B-2022-00033_2022
0,00 € Ing. Tomáš Dzurňák – D & D IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
6. Júl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_81/2022
IVES_ZM_R-81-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Zlatovce