Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_90/2021
IVES_ZM_R-90-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Sobrance
21. Január 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_2/2022
IVES_ZM_R-2-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
19. Január 2022
Rámcová kúpna zmluva
IVES_ ZM_B_2022_00005_2022
0,00 € FOOD LOGISTIC s.r.o. – v zastúpení Dalibor Drabik IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru podľa § 269 ods.2
IVES_ ZM_B_2022_00004_2022
0,00 € HORTI s.ro. - V zastúpení Ing. Tibor Horváth, majiteľ a konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Január 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_101/2021
IVES_ZM_R-101-2021_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
13. Január 2022
Zmluva o dielo č.2-2022_2022
IVES_ ZM_02-2022_2022
0,00 € ANAZUZ s.r.o. - V zastúpení Jozef Novotný IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
11. Január 2022
Zmluva o dielo č.1-2022_2022
IVES_ ZM_01-2022_2022
0,00 € IHP EUROPE s.r.o. - V zastúpení Daniel Horváth, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
11. Január 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_1/2022
IVES_ZM_R-1-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Liptovská Štiavnica
3. Január 2022
Rámcová kúpna zmluva
IVES_ ZM_B_2021_00040_2022
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
29. December 2021
POISTNÁ ZMLUVA-POISTENIE MAJETKU PRÁVNICKÝCH OSÔB
IVES_ ZM_11-422021_2021
0,00 € Union poisťovňa a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
29. December 2021
POISTNÁ ZMLUVA-Poistenie zodpovednosti za škodu
IVES_ ZM_11-318961_2021
0,00 € Union poisťovňa a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
29. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
IVES_ ZM_Kolektívna zmluva na rok 2022_2021
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
29. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_105/2021
IVES_ZM_R-105-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ponitrianske múzeum Nitra
22. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2021
IVES_ZM_R-16-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Blatné Remety
22. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_64/2021
IVES_ZM_R-64-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
22. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_74/2021
IVES_ZM_R-74-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Justičná akadémia Pezinok
16. December 2021
Zmluva o dielo č.4-2021_2021
IVES_ ZM_04-2021_2021
0,00 € Drevofinal plus, spol. s r. o - V zastúpení Jozef Lengeň, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_2/2021
IVES_ZM_R-2-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Galanta
16. December 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_98/2021
IVES_ZM_R-98-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
16. December 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_103/2021
IVES_ZM_R-103-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Gymnázium Šrobárova Košice