Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_112/2022
IVES_ZM_R-112-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Nitre
4. Január 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00040_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. , v zastúpení: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
IVES_ZM_Kolektívna zmluva na rok 2023_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru podľa § 269 ods.2
IVES_ ZM_B_2022_00039_2022
0,00 € HORTI s.r.o. , Zastúpený – Ing. Tibor Horváth IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_107/2022
IVES_ZM_R-107-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho
20. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_108/2022
IVES_ZM_R-108-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Cigeľ
15. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_106/2022
IVES_ZM_R-106-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola - Alapiskola Leles
14. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_105/2022
IVES_ZM_R-105-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
8. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_100/2022
IVES_ZM_R-100-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Nitrianske Pravno
8. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_104/2022
IVES_ZM_R-104-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Múzeum Spiša v Spišskej novej Vsi
1. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_103/2022
IVES_ZM_R-103-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou,Tuhrina 3
29. November 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_101/2022
IVES_ZM_R-101-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
29. November 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_102/2022
IVES_ZM_R-102-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
15. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 63/22/2016
IVES_DO_ZM_A-2022-00074_2022
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. - V zastúpení p. Benedikt Lavrinčík - konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie – príloha k zmluve, číslo zmluvy: 63/22/2016.pdf
IVES_ZM-A-2022-00074_2022
0,00 € Veolia Energia – Východné Slovensko, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_98/2022
IVES_ZM_R-98-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
13. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_96/2022
IVES_ZM_R-96-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_94/2022
IVES_ZM_R-94-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín
9. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_95/2022
IVES_ZM_R-95-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM - Református ovoda
6. September 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_90/2022
IVES_ZM_R-90-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Rada pre mediálne služby