Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
IVES_ ZM_B_2023_00007_2023
0,00 € UEZ s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
IVES_DO_ZM_B-2023-00010_2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_15/2023
IVES_ZM_R-15-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum voľného času Banská Bystrica
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21691551
IVES_ ZM_A21691551_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, Č. A21692368
IVES_ ZM_A21692368_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_16/2023
IVES_ZM_R-16-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
1. Marec 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_17/2023
IVES_ZM_R-17-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_14/2023
IVES_ZM_R-14-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa SITB-OA6-2022-001387 a s číslom u riešiteľa A-2022-00081
IVES_ ZM_A_2022_00081_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_55/2022
IVES_ZM_R-55-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Rimavská Sobota
10. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_13/2023
IVES_ZM_R-13-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie Sabinov
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_11/2023
IVES_ZM_R-11-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, Hurbanovo
7. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_12/2023
IVES_ZM_R-12-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica
6. Február 2023
Zmluva č.01/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
IVES_ ZM_01-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia – v zastúpení: Ing. Martinou Zetekovou IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Február 2023
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B_2023_00006_2023
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Február 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_10/2023
IVES_ZM_R-10-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Zemianska Olča
1. Február 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00040_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. - v zastúpení: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. RO_1/2023
IVES_ZM_RO_1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Nitriansky samosprávny kraj
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 0828121-00 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet uzatvorená v zmysle § 409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
IVES_ ZM_B-2023-000006_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2023
IVES_ZM_R-9-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Vyšný Žipov