Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_64/2022
IVES_ZM_R-64-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Chotča
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa SITB-OA6-2021-002138 a s číslom u riešiteľa A-2021-00089
IVES_ ZM_A_2021_00089_2022
Doplnená
1 182 672,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
5. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_62/2022
IVES_ZM_R-62-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou
4. Máj 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_59/2022
IVES_ZM_R-59-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Trnave
22. Apríl 2022
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 zo dňa 28.12.2021
IVES_DOD_01-2022_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_58/2022
IVES_ZM_R-58-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
19. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_57/2022
IVES_ZM_R-57-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
19. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_56/2022
IVES_ZM_R-56-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Žiline
12. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_53/2022
IVES_ZM_R-53-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_50/2022
IVES_ZM_R-50-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_51/2022
IVES_ZM_R-51-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Čadca
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_52/2022
IVES_ZM_R-52-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Cestice
7. Apríl 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_54/2022
IVES_ZM_R-54-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice GERIUM
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.5-2022_2022
IVES_ ZM_05-2022_2022
0,00 € Datacomp s.r.o. - zastúpený Ing. Martin Hakulin IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
28. Marec 2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
IVES_DO-B-2022-00025_2022
720,00 € SWAN, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
24. Marec 2022
Zmluva o dielo č.4-2022_2022
IVES_ ZM_04-2022_2022
0,00 € TerMo, s.r.o. - zastúpený Ján Mojzeš IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
22. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_43/2022
IVES_ZM_R-43-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Péder
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_33/2022
IVES_ZM_R-33-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Bošany
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_42/2022
IVES_ZM_R-42-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Debraď
21. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_49/2022
IVES_ZM_R-49-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce