Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_27/2022
IVES_ZM_R-27-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Benkova
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
IVES_ ZM_B_2022_00013_2022
0,00 € Viesta s.r.o. - V zastúpení Viera Hutmanová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
10. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_38/2022
IVES_ZM_R-38-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov
10. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_39/2022
IVES_ZM_R-39-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_30/2022
IVES_ZM_R-30-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Veľká Lomnica
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_34/2022
IVES_ZM_R-34-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zariadenie pre seniorov sv. Kataríny Labouré
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_35/2022
IVES_ZM_R-35-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Andreja Radlinského
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_45/2022
IVES_ZM_R-45-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Rudník
8. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_46/2022
IVES_ZM_R-46-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Paňovce
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_37/2022
IVES_ZM_R-37-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola Kúty
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_48/2022
IVES_ZM_R-48-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola internátna Snina
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_36/2022
IVES_ZM_R-36-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Kúty
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_40/2022
IVES_ZM_R-40-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
7. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_47/2022
IVES_ZM_R-47-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
3. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_7/2022
IVES_ZM_R-7-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ústav pamäti národa
3. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_31/2022
IVES_ZM_R-31-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špeciálna základná škola Toporec
3. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_44/2022
IVES_ZM_R-44-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Nižný Lánec
1. Marec 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1 – 2022
IVES_DO_1-2022_2022
0,00 € IHP EUROPE s.r.o. - V zastúpení - Daniel Horváth, konateľ IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Marec 2022
Zmluva o dielo č.3-2022_2022
IVES_ ZM_03-2022_2022
0,00 € Drevofinal plus, spol. s r. o. - V zastúpení Jozef Lengeň IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
1. Marec 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍč. R_28/2022
IVES_ZM_R-28-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici