Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. RO_1/2023
IVES_ZM_RO_1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Nitriansky samosprávny kraj
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 0828121-00 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet uzatvorená v zmysle § 409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
IVES_ ZM_B-2023-000006_2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
27. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_9/2023
IVES_ZM_R-9-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Vyšný Žipov
24. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_3/2023
IVES_ZM_R-3-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_6/2023
IVES_ZM_R-6-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Materská škola
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_7/2023
IVES_ZM_R-7-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Malé Ludince
19. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_8/2023
IVES_ZM_R-8-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Progres MG, s.r.o.
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_1/2023
IVES_ZM_R-1-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
13. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_4/2023
IVES_ZM_R-4-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Petkovce
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. M_1/2022
IVES_ZM_M-1-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mesto Vysoké Tatry
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_111/2022
IVES_ZM_R-111-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom a ďalsími pervazívnymi poruchami, SNP 1653/152, Považská Bystrica
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_109/2022
IVES_ZM_R-109-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum poradenstva a prevencie
12. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_5/2023
IVES_ZM_R-5-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím
4. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_112/2022
IVES_ZM_R-112-2022_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Regionálny úrad školskej správy v Nitre
4. Január 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
IVES_ ZM_B-2022-00040_2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. , v zastúpení: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
30. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
IVES_ZM_Kolektívna zmluva na rok 2023_2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri IVES Košice IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru podľa § 269 ods.2
IVES_ ZM_B_2022_00039_2022
0,00 € HORTI s.r.o. , Zastúpený – Ing. Tibor Horváth IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
20. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_107/2022
IVES_ZM_R-107-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho
20. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_108/2022
IVES_ZM_R-108-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Obec Cigeľ
15. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_106/2022
IVES_ZM_R-106-2022_2022
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola - Alapiskola Leles