Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPKE-ON-55-242/2013
CP_ZM_CPKE-ON-55-242-2013_2013
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPKE–ON-55–241/2013
CP_ZM_CPKE-ON-55-241-2013_2013
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPNR-ON-146/2013
CP_ZM_CPNR-ON-146-2013_2013
0,00 € METON SLOVAKIA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPZA-ON-226/2013
CP_ZM_CPZA-ON-226-2013_2013
0,00 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-9-2-2013-P_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
29. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-9-3-2013-P_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
30. Júl 2013
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
SHNM_D02_SE-OVO1-2011-1436-17_2013
0,00 € DÚHA, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Júl 2013
ZMLUVA O PARTNERSTVE, SPOLUPRÁCI A UDELENÍ LICENCIE NA POUŽITIE DIELA pri realizácií projektu spomienkového koncertu pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu č. USVRK-KUS-2013-000637-005
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2013-000637-005_2013
0,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Júl 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe a vysielaní programu „PORAIMOS – Rómsky holokaust“ č. USVRK-KUS-2013-000637-003
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2013-000637-003_2013
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. August 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-9-4-2013-P_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1. Súkromné gymnázium v Bratislave
11. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. p.: SE-OSNM2-2013/000656-032
SHNM_D01_SE-OSNM2-2013-000656-032_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-003
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-003_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-002
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-002_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-008
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-008_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-009
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-009_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-007
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-007_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb SE-OSNM2-2012/002608-010
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-010_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.p.: SE-OSNM2-2012/002608-011
SHNM_D01_SE-OSNM2-2012-002608-011_2013
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. September 2013
Delimitačný protokol o prechode nehnuteľného majetku
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2013-001172-001_2013
0,00 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. September 2013
Dodatok č. 5/2013 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00151866/1/06
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-086_2013
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky