Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-566-008/2023
KRHZ-PO-VO-566-008/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kurimka
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-136-001/2024
KRHZ-BA-VO-136-001/2024
59 364,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava Rusovce
12. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. KRHZ-PO-VO-156-004/2024
KRHZ-PO-VO-156-004/2024
6 955,20 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Horská záchranná služba
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-010/2024
KRHZ-BB-VO-457-010/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pliešovce
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-011/2024
KRHZ-BB-VO-457-011/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turová
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-009/2024
KRHZ-BB-VO-457-009/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Veľká Lúka
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-008/2024
KRHZ-BB-VO-457-008/2024
66 489,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Zvolenská Slatina
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-007/2024
KRHZ-BB-VO-457-007/2024
66 489,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Očová
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-006/2024
KRHZ-BB-VO-457-006/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Cinobaňa
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-005/2024
KRHZ-BB-VO-457-005/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Čakanovce
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-004/2024
KRHZ-BB-VO-457-004/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Poltár
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-003/2024
KRHZ-BB-VO-457-003/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ružiná
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-002/2024
KRHZ-BB-VO-457-002/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kokava nad Rimavicou
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457-001/2024
KRHZ-BB-VO-457-001/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Dravce
11. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-457/2024
KRHZ-BB-VO-457/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
6. Jún 2024
Rámcová dohoda na predmet zákazky : "Automobil hasičskej a záchrannej služby kategórie 1B"
SVO-RVO-2024/000227
38 282 880,00 € LRK Trading s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Zmluva č. PHZ-OPK3-2024/002495-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2024
PHZ-OPK3-2024/002495-004
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, o. z.
28. Máj 2024
ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004690-002-I. Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre príslušníkov modulu GFFFV a ETC "Vybavenie I."
SE-VO1-2023/004690-002-I.
98 416,73 € FLORIAN, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. VO2-2024/000706-006
VO2-2024/000706-006
59 856,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
23. Máj 2024
Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
KR HaZZ TN - Darovacia zmluva
1 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky MSM pre ľudí, o.z.