Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2015
Darovacia zmluva č.p.: ZMB7-15/2015
ZMB7-15/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Nová Dubnica
18. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/000592-018
PHZ-OPK2-2015/000592-018
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kysucký Lieskovec
27. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/000592-014
PHZ-OPK2-2015/000592-014
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Trenčianske Stankovce
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-185/2015
KRHZ-NR-185/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Golianovo
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: ZBM7-15-001/2015
ZBM7-15-001/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Sedliacka Dubová
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-255/2015
KRHZ-KE-255/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Štós
30. Apríl 2015
Rámcová dohoda č. OVO2-2015/000041-012
OVO2-2015/000041-012
Doplnená
0,00 € PYRONOVA s.r.o. SR-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2015
Rámcová dohoda č.OVO2-2015/000059
OVO2-2015/000059
Doplnená
0,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol.s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-226/2015
KRHZ-KE-226/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Krompachy
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-225/2015
KRHZ-KE-225/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Košická Belá
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-256/2015
KRHZ-KE-256/2015
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Chrastné
13. Máj 2015
Darovacia zmluva č.p.: PHZ-OPK2-2015/000965-004
PHZ-OPK2-2015/000965-004
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-058
PHZ-OPK2-2015/001054-058
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-042
PHZ-OPK2-2015/001054-042
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hranovnica
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-040
PHZ-OPK2-2015/001054-040
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vikartovce
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-043
PHZ-OPK2-2015/001054-043
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kravany
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-044
PHZ-OPK2-2015/001054-044
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Liptovská Teplička
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-045
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-045
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jablonov
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-046
PHZ-OPK2-2015/001054-046
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Osturňa
14. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-047
PHZ-OPK2-2015/001054-047
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec