Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2014
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
PHZ-OPK2-2014/000986-003
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Skalica
2. Október 2014
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2014/001676-002
PHZ-OPK2-2014/001676-002
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brusno
7. Október 2014
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2014/001674-003
PHZ-OPK2-2014/001674-003
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Martin
24. Október 2014
Darovacia zmluva č.p.: PHZ-OPK2-2014/0001358
PHZ-OPK2-2014/0001358
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dolné Dubové
29. Október 2014
Darovacia zmluva č.p.:PHZ-OPK2-2014/0001358-009
PHZ-OPK2-2014/0001358-009
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Ružinov
29. Október 2014
Darovacia zmluva č.p.:PHZ-OPK2-2014/0001833-002
PHZ-OPK2-2014/0001833-002
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Michalovce
31. Október 2014
Darovacia zmluva č.p.: PHZ-OPK2-2014/0001838-003
PHZ-OPK2-2014/0001838-003
0,00 € SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Vysoké Tatry
24. November 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-007
KRHZ-1019/2014-007
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Zlaté
24. November 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-006
KRHZ-1019/2014-006
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Oľšavce
24. November 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-005
KRHZ-1019/2014-005
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nemcovce
24. November 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-009
KRHZ-1019/2014-009
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kuková
24. November 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-008
KRHZ-1019/2014-008
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Červenica
1. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-001
KRHZ-1019/2014-001
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Soľ
1. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-002
KRHZ-1019/2014-002
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lúčka
2. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-004
KRHZ-1019/2014-004
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kendice
2. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-1019/2014-003
KRHZ-1019/2014-003
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rožkovany
12. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-141-006/2014
KRHZ-TN-141-006/2014
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Predmier
15. December 2014
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TN-141-002/2014
KRHZ-TN-141-002/2014
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Čereňany
15. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: SŠPO-OVC-347/2014
SŠPO-OVC-347/2014
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turany
15. December 2014
Darovacia zmluva č.p.: 23/2014
23/2014
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Veľký Meder