Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke
PHZ-KA1-2011/000866
0,00 € STRAŽAN s.r.o. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
3. Máj 2011
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PHZ-KA1-2011-000910
0,00 € Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Prezídium Hasičského a záchranného zboru
10. Jún 2011
Darovacia zmluva
PHZ-OEL2_2011/001018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slovenské Krivé
10. Jún 2011
Darovacia zmluva
PHZ-469-16/2010
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kamenica nad Cirochou
24. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
PHZ-OEL2-2011/000935-004
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
16. September 2011
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME
PHZ-OEL2-2011/002004-003
0,00 € Mesto Žilina Prezídium Hasičského a záchranného zboru
3. Október 2011
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.999999955/MVHZ o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.999999955/MVHZ
Doplnená
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
11. Október 2011
Darovacia zmluva KRHZ-ZA-OEL-672-002/2011
Darovacia zmluva KRHZ-ZA-OEL-672-002/2011
0,00 € Slovenská republika ,Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Obec Klokočov
22. November 2011
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.100023189
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.100023189
Doplnená
0,00 € AXA d.d.s.,a.s. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
25. November 2011
Zamestnávateľská zmluva č.100004139
Zamestnávateľská zmluva č.100004139
Doplnená
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
29. November 2011
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. SE-OVO-75-023/2010 "Prestavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ v Rimavskej Sobote"
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.SE-OVO-75-023/2010
0,00 € ROKO GIPS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. December 2011
Darovacia zmluva č.PHZ-OEL2-2011/001211-001
PHZ-OEL2-2011/001211-001
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Moravský Svätý Ján
7. December 2011
Dodatok č.1 Kúpnej zmluvy č.p.SE-OVO2-2011/000552-14 č.p.:SE-OVO2-2011/000552-020
Dodatok č.1 kúpnej zmluvy č.p.:SE-OVO2-2011/000552-020
0,00 € STRAŽAN s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2012
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.SE-OVO-170-019/2010 "Rekonštrukcia,modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Žiari nad Hronom"
SE-OVO-170-019/2010
0,00 € Združenie EURO-BUILDING, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Február 2012
Darovacia zmluva
PHZ-OEL2-2011/001808-013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Svätý Anton
13. Február 2012
Dodatok č.7 k zmluve na dodávku a odber tepla a vracania kondenzátu
00106 KZD 14300
0,00 € CHEMES, a.s. Humenné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Apríl 2012
Dodatok č.001 k Zamestnávateľskej zmluve č.A31096
Dodatok č.001 k Zamestnávateľskej zmluve č.A31096
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť TATRA BANKY, a,s. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
29. Jún 2012
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2012
PHZ-KA4-2012/001940-001
0,00 € Odborový zväz hasičov, Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz KOVO Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. September 2012
Darovacia zmluva
PHZ-OEL2-2012/001838-002
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vyšný Hrušov
5. September 2012
Darovacia zmluva č.PHZ-OEL2-2012/001415-003
PHZ-OEL2-2012/001415-003
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Unín