Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_156-2-2012_2012
16 985,53 € Tomáš Loy - PRYMÁT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
6. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_74-3-2011_2011
16 212,64 € Intra Top, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 122/MP-2023
CPPO_ZM_122-MP-2023_2024
15 805,64 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
22. August 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_104-2-2011_2011
15 319,70 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Mesto Snina
25. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-13-078-2014_2014
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Lesej
12. Február 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PPO-2014-005041_2014
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Peter Maľudy
7. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004887_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Peter
7. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004893_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR MVDr. Jozef Tirpák
11. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004926_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Mezeš
18. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004927_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. František Havira
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-005807_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Milan Lukáč
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-006634_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Radoslav Fedák
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-006621_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Miroslav Vasiľko
14. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-005082-002_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Peter Sukovský
26. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/006112-002_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Marta Gutteková
31. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM-CPPO-OMP-2016/005400-002_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Grohoľ
18. Január 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/006405-002_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ľudovít Scholtz
18. Január 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/006462-002_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Jezerčák
26. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003189-002_2017
Doplnená
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Kudrik
26. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003410-002_2017
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miroslav Kavčák