Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 103/MP-2023
CPPO_ZM_103-MP-2023_2024
22 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SCIORONTO, a.s.
28. Júl 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_60-ON-2015_2015
Doplnená
22 168,84 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radovan Zimmermann
26. November 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_88-ON-2015_2015
22 137,93 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Centko
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002358-003_2018
22 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marek Referovič
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002794-004_2019
22 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Adriána Bulavová
28. Apríl 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_81-4-2011_2011
21 900,80 € POLY-TRADE, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
8. November 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_149-2-2011_2011
21 866,45 € Ing. Anton Gereg Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
26. Máj 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_58-ON-2015_2015
21 237,37 € Ministerstvo vnútra SR Rastislav Hrabčák
16. Február 2016
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_172-ON-2015_2016
21 035,65 € Ministerstvo vnútra SR Milan Zasada
25. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002737-007_2019
21 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Peter Diňa
14. Október 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_86-ON-2015_2015
20 883,48 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Dušan Šarocký
26. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/005017-002_2016
Doplnená
20 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Lenka Križalkovičová
26. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/005991-002_2016
20 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Martin Kovaľ
16. December 2016
Kúpna zmluva č.127/ON-2016
CPPO_ZM_127-ON-2016_2016
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, Ján Dufala
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001537-007_2022
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Kamil Ivanecký
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003035-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003035-007_2023
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miloš Lazorík
11. Máj 2012
Rámcová dohoda
KRPZ-PO_ZM_126-2-2012_2012
19 900,00 € PKB - elektromont s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
18. September 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_164-2-2012_2012
Doplnená
20 523,18 € KIP STAV, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
16. September 2013
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_2012-00142-KZ_2013
18 802,41 € Jaroslav Haščák Ministerstvo vnútra SR
6. November 2017
Kúpna zmluva č. 108/ON-2017
CPPO_ZM_108-ON-2017_2017
18 800,00 € Ministerstvo vnútra SR Autoservis Tomáš, s.r.o.