Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2020-002910-007_2020
44 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Mariana Chovancová
1. December 2020
Kúpna zmluva č. 72/ON-2020
CPPO_ZM_72-ON-2020_2020
43 300,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-002240-005_2024
42 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Michal Berecký
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-002238-005_2024
42 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jakub Hriňák
14. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-001939-007_2019
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Ján Kičák
27. Február 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001902-007_2020
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ján Dvorščák
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001750-007_2020
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Maroš Socha
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001901-007_2020
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) František Jusko
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003652-007_2020
Doplnená
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Pavol Božík
26. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-001094-007_2021
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dávid Olejár
26. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-001645-007_2021
42 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jakub Štefanko
6. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 103/ON-2022
CPPO_ZM_103-ON-2022_2022
40 984,30 € Finančné riaditeľstvo SR Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
27. Október 2017
Kúpna zmluva č. 121/ON-2016
CPPO_ZM_121-ON-2016_2017
40 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Martin Dlugolinský a Mgr. Silvia Dlugolinská
16. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003309-003_2017
40 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Adrián Bačovčin
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004595-003_2017
Doplnená
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Ondrej Ženčuch
30. Január 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004627-003_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Nikolas Devera
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002258-003_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PaedDr. Ján Kazimír
17. Január 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/003615-003_2019
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Jozef Jurčenko
25. Január 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003698-007_2021
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Martin Urda
22. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-002980-007_2021
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) František Kormanský