Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-003020-007_2022
49 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Jozef Ganaj
21. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-003009-007_2022
49 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ v Prešove) Matej Rančík
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-003017-007_2022
49 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ v Prešove) Ing. Dalibor Čisarik
30. Január 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004626-003_2018
Doplnená
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš KOVAĽ
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO-OMP-2023/002238-007_2023
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Iveta Tomasová
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002189-007_2023
Doplnená
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Bašta
15. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO-270-087-2011_2011
Doplnená
47 999,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
27. August 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO-346-055-2012_2012
47 998,80 € Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
20. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-PO_ZM_EO-219-029-2012_2012
47 988,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
2. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-PO_ZM_EO-155-031-2012_2012
47 880,00 € ZŤS Elektronika SKS s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001872-007_2020
47 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Matúš Bučko
26. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003299-002_2017
46 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Pavol JESENSKÝ
30. Január 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004896-003_2018
46 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Alena Železniková
2. August 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO-320-053-2012_2012
45 000,00 € FAX & COPY, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
14. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003902-003_2017
Doplnená
45 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Dobrovič
14. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004053-003_2017
45 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Daniel Duleba
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002900-003_2018
45 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jarmila Suchovičová
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/003181-003_2018
45 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Andrea Gužiková
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/003372-003_201
45 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Richard Schurdak
28. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-001641-007_2021
45 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vladimír Lokaj