Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002736-004_2019
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Daniel Klepco
25. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-0003528-007_2019
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Peter Vohar
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001949-007_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ján Zapotoka
2. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2020-002896-007_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Michal Weiss
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003699-007_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PhDr. Marek Veselý
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003700-007_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Martin Bujňák
21. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-002997-007_2021
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Katarína Havrilová
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001359-007_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Róbert Buranský
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001480-007_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Peter Hrušovský
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002419-007_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Romana Olšavská
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002403-007_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Marián Oslovič
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001360-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Ľubomír Chovanec
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002125-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Peter Hitrik
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002251-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Pavol Michalenko
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu č. CPPO-OMP-2023/003030-007
CPPO_ZM_OMP-2023/003030-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Marek Hvizdoš
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003043-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003043-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Stanislava Jedináková
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_OMP-2024/000017-010_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Erik Želizňak
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001430-007_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Marek Filičko
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001429-008_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Petras
19. Júl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_151-2-2012_2012
14 353,89 € Jozef Jurč Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove