Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2018
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-148-038-2017-PR_2018
84 760,00 € Martin Fiamčik Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 60/ON-2023
CPPO_ZM_60-ON-2023_2023
83 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Balara a manželka Monika Balarová, 2MB TRADE, spol. s r. o., INDEX NOSLUŠ, s r.o., Ján Gajdoš
6. Jún 2017
Kúpna zmluva č. 51/ON-2017
CPPO_ZM_51-ON-2017_2017
78 700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Ambróz a Dana Ambrózová
5. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_202-ON-2013_2014
63 275,30 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003215-002_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bohuš Pravda
21. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021-003015-007_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Róbert Adamečko
23. November 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021/003809-007_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Matúš Gladiš
23. November 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2021/003821-007_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Tomáš Sekelský
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001279-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Tomáš Ulman
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001490-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Stanislav Balaž
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002384-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Zuzana Kohutová
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002429-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Zdenko Kovalčík
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002428-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Ladislav Platko
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002424-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Martin Šesták
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002423-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) PhDr. Zuzana Lešková
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-002414-007_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Dávid Reviľak
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001358-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Peter Varga
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-001357-007_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Martin Kruľ
2. Január 2023
Kúpna zmluva č. 117/ON-2022
CPPO_ZM_117-ON-2022_2023
49 180,10 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) vlastníci nebytových priestorov - prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a manželka, SKYWIND, s.r.o., MUDr. Piotr Alfred Kończakowski, PhD,
14. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003973-003_2017
49 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Katarína Bogľarská