Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2009 - NR
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
14. Jún 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
039/SZ/2011
0,00 € SE Predaj, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Príkazná zmluva
040/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
041/2011/SZ
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo 30. 9. 2004
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebyt. priestorov zo d. 30. 9. 2004
0,00 € ZADAREX, spol. s r. o.; VINTIA, s. r. o. Správa zariadení Úradu vlády SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa zariadení ÚV SR
29. Jún 2011
Príkazná zmluva
043/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa zariadení ÚV SR
30. Jún 2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
dodatok č. 2 k zmluve č. 032/2010/SL
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.