Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2011
Zmluva o vykonaní pozáručného servisu
007-2011
7 629,60 € Q-BG spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
28. Február 2011
Zmluva na služby
014/2011/SZ
Doplnená
12 366,04 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
26. Marec 2011
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.01/LZ/2011
027/2011/SZ
12 605,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
11. Marec 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
018/2011/SZ
22 947,32 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚV SR
4. Apríl 2011
Zmluva o dielo
028/2011/SZ
35 037,89 € Martin Adamčiak Správa zariadení ÚV SR
5. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
30/2011/SZ
49 601,11 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzanskej a justičnej stráže
11. Február 2011
Rámcová dohoda - dodanie tovaru
005-2011
64 607,82 € PERGAMON spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Kontrakt v zmysle uznesenia vlády SR č.1370/2002
Kontrakt 2011
4 789 995,00 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚVSR