Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2011
Príkazná zmluva
040/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
041/2011/SZ
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo 30. 9. 2004
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebyt. priestorov zo d. 30. 9. 2004
0,00 € ZADAREX, spol. s r. o.; VINTIA, s. r. o. Správa zariadení Úradu vlády SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa zariadení ÚV SR
29. Jún 2011
Príkazná zmluva
043/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa zariadení ÚV SR
30. Jún 2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
dodatok č. 2 k zmluve č. 032/2010/SL
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.
14. Január 2011
Zmluva o pripojení
2/2011
99,00 € OptoSat, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
5. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - BUFET
037/2011/SZ
133,70 € Správa zariadení ÚV SR RudolfPlišňák KOSYS
10. Marec 2011
Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
017/2011/SZ
165,00 € Astor Slovakia, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
28. Február 2011
Zmluva na služby
013/2011/SZ
Doplnená
177,00 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
28. Február 2011
Kúpna zmluva
--/2011
212,23 € Správa zariadení ÚVSR Anna Magálová, rod. Tomková
21. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
042/2011/SZ
Doplnená
308,60 € HOTEL ZOBOR, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
26. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb IT
026/2011/SZ
330,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2011/SZ
800,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
14. Január 2011
Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Úrad vlády SR
1/2011
1 200,00 € Aglo Services, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
034/2011/SZ
1 400,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Kúpno - predajná zmluva č. 2011900007
004-2011
2 200,00 € Správa zariadení ÚV SR ESCAR Slovakia s.r.o.
22. Marec 2011
Zmluva na Informačný systém Digitálna vláda
024/2011/SZ
3 000,00 € Datalan, a.s. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Dodatok c. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby
064/2010
Doplnená
4 549,38 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
20. Február 2011
Zmluva o dielo č. 1/2011/CCHP-rozšírenie
009/2011/SZ
5 475,65 € RANDA + R, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR