Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 120/2013
120/2013
0,00 € Milan Jánoš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 121/2013
121/2013
0,00 € Miloslav Jaroš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 122/2013
122/2013
0,00 € Milan Kvasnica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 131/2013
131/ 2013
0,00 € Pavel Bielčik Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 135/2013
135/2013
0,00 € Ľubomír Párička Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 136/2013
136/2013
0,00 € Dohoda o spolupráci č. 136/2013 Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 137/2013
137/2013
0,00 € Jozef Svoreň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 138/2013
138/2013
0,00 € Ján Granec Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 139/2013
139/2013
0,00 € Vlastimil Havlíček Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 140/2013
140/2013
0,00 € Renáta Hermysová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 141/2013
141/2013
0,00 € Izabela Chylová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 142/2013
142/2013
0,00 € Peter Lužák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 143/2013
143/2013
0,00 € Juraj Maco Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 144/2013
144/2013
0,00 € Štefan Mlích Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 145/2013
145/2013
0,00 € Miloslav Orságh Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 146/2013
146/2013
0,00 € Kornélia Pussová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 147/2013
147/2013
0,00 € Ján Viglaš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 149/2013
149/2013
0,00 € Stanislav Dunčko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 150/2013
150/2013
0,00 € Jozef Gelvanics Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 151/2013
151/2013
0,00 € Oľga Obertová Ústredie ľudovej umeleckej výroby