Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci č. 68/2013
68/2013
0,00 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Máj 2013
Memorandum o budúcej spolupráci č.71/2013
71/2013
0,00 € Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Máj 2013
LICENČNÁ ZMLUVA A SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA č, 73/2013
73/2013
0,00 € Milan Árendáš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. Máj 2013
Zmluva o spolupráci č. 101/2013
101/2013
0,00 € SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14. Jún 2013
Servisná zmluva č. 005/2013 na profylaktické prehliadky klimatizačných zariadení a úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 a vyhlášky 314/2009 Z.z.
77/2013
0,00 € Imrich Mattoš – IMTEC Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. Jún 2013
Darovacia zmluva č. 107/2013
107/2013
0,00 € JUDr. Gabriela Okrucká Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12. Júl 2013
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 32/NZ/NP/2013
224/2013
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Júl 2013
Zmluva o dielo č. 215/2013
215/2013
0,00 € Mgr. Norbert Végh ORON Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. Júl 2013
Zmluva o spolupráci č. 238 /2013
238 /2013
0,00 € Korytárky Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30. Júl 2013
Servisná zmluva č.253/2013 na EZS
253/2013
0,00 € Secutity Trade, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1. August 2013
Zmluva o spolupráci č. 255/2013
255/2013
0,00 € Remeselný dvor, Ul. SNP 402/105, 962 23 Očová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. August 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
256/2013
0,00 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 193/ 2013
193/ 2013
0,00 € Hana Závadová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 199/2013
199/2013
0,00 € Dagmar Kocianová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 194/2013
194/2013
0,00 € Metod Salva Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 200/2013
200/2013
0,00 € Viera Moková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 195/2013
195/2013
0,00 € Amália Schönová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 201/2013
201/2013
0,00 € Angelika Vaneková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 196/2013
196/2013
0,00 € Mária Tomisová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 202/2013
202/2013
0,00 € Peter Kovalík Ústredie ľudovej umeleckej výroby