Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby č. 496/2012
496/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. December 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby č. 497/2012
497/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6. December 2012
Zmluva o spolupráci na transfere diela do výroby č. 498/2012
498/2012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. December 2012
Zmluva o výpožičke č. 504 / 2012
504 / 2012
0,00 € Múzeum slovenského národného povstania Ústredie ľudovej umeleckej výroby
8. Január 2013
Dodatok č.4 ku zmluve č. 227/2009
502/2012
0,00 € Ing. Mária Michalčáková – EWE Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Január 2013
Dodatok č. 2 k Inominátnej zmluve o spolupráci v oblasti umeleckej výroby
47/2011
0,00 € ÚĽUV PLUS, n.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Január 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 401/2012
dodatok č. 1 k 401/2012
0,00 € E – GO, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Január 2013
Zmluva o výpožičke č. 17/ 2013
17/ 2013
0,00 € Milan Árendáš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Január 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2013 - ÚĽUV 18/2013
18/2013
0,00 € Považské múzeum v Žiline Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Február 2013
Zmluva o výpožičke č. 21 /2013
21/2013
0,00 € Lesy SR š.p. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. Február 2013
Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ zo dňa 24. 2. 2009 č. 2009/24/11160
22/2013
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Február 2013
M A N D Á T N A Z M L U V A č. V/7-2013
24/2013
0,00 € VERSUS, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Marec 2013
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu č. 27/2013
27/2013
0,00 € Karol Popovič Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Marec 2013
Dohoda o spolupráci č.34/2013
34/2013
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Marec 2013
Zmluva o výpožičke č. 33/2013
33/2013
0,00 € Múzeum slovenského národného povstania Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. Apríl 2013
Dohoda o spolupráci č.56/2013
56/2013
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22. Apríl 2013
Zmluva o distribúcii tlače č.60/2013
60/2013
0,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci č. 63/2013
63/2013
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke č. 62 /2013
62/2013
0,00 € Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Apríl 2013
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve č. 2006147
64/2013
0,00 € AQUA PRO, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby