Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 427/ 2012
427/ 2012
0,00 € Hozák Róbert Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 428/ 2012
428/ 2012
0,00 € Ladislav Jurovatý st. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 429/ 2012
429/ 2012
0,00 € Kalabová Marta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 430/ 2012
430/ 2012
0,00 € Kanjaková Dagmar Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 431/ 2012
431/ 2012
0,00 € Koprdová Andrea Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 432/ 2012
432/ 2012
0,00 € Krafčik – Kráľová Hana Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 433/ 2012
433/ 2012
0,00 € Kriváková Blažena Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 434/ 2012
434/ 2012
0,00 € Maceková Tamara Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 435/ 2012
435/ 2012
0,00 € Majerský Vladimír Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 436/ 2012
436/ 2012
0,00 € Majerská Erika Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 437/ 2012
437/ 2012
0,00 € Maňková Lucia Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 438/ 2012
438/ 2012
0,00 € Obertová Oľga Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 439/ 2012
439/ 2012
0,00 € Andrea Pašteková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 440/ 2012
440/ 2012
0,00 € Mária Porubčanská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 441/ 2012
441/ 2012
0,00 € Magda Rakytiaková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 442/ 2012
442/ 2012
0,00 € Jaroslav Rod Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 443/ 2012
443/ 2012
0,00 € Mária Slížiková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 444/ 2012
444/ 2012
0,00 € Ľubomír Smržík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 445/ 2012
445/ 2012
0,00 € Soňa Stupňanková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 446/ 2012
446/ 2012
0,00 € Suchá Helena Ústredie ľudovej umeleckej výroby