Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2012
D O H O D A O S P O L U P R Á C I č. 327/2012
327/2012
0,00 € Slovenský výbor pre UNICEF (ďalej len „UNICEF“) Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. August 2012
D O H O D A O S P O L U P R Á C I č. 323/2012
323/2012
0,00 € Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. August 2012
Z M L U V A O S P O L U P R Á C I č. 330/2012
330/2012
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. August 2012
Zmluva o spolupráci pri príprave, organizácii a realizácii dramaturgie a kultúrneho programu podujatia č. 326/2012 SLOVENSKO V BRATISLAVE - DNI MAJSTROV ÚĽUV 2012
326/2012
0,00 € PromoLand, s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. August 2012
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri propagácii aktivít Ústredia ľudovej umeleckej výroby č. 329/2012
329/2012
0,00 € City TV, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. August 2012
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0516 12 00 č.: ÚĽUV: 375/2012
375/2012
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. September 2012
Zmluva o výpožičke č.391/2012
391/2012
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
10. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 411 / 2012
411/2012
0,00 € Jasna Gaburová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Október 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 458/2012
458/2012
0,00 € Považské múzeum v Žiline Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 417/ 2012
417/ 2012
0,00 € Bonová Niva Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 418 / 2012
418 / 2012
0,00 € Csiky Flávia Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 419/ 2012
419/ 2012
0,00 € Cucorová Viera Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 420/ 2012
420/ 2012
0,00 € Ďanovská Jana Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 421/ 2012
421/ 2012
0,00 € Ďurčata Matej Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 422/ 2012
422/ 2012
0,00 € Ďurčatová Rozália Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 423/ 2012
423/ 2012
0,00 € Filová Marta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 425/ 2012
425/ 2012
0,00 € Haviarová Anna Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 451/ 2012
451/ 2012
0,00 € Katarína Eibnerová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 424/ 2012
424/ 2012
0,00 € Haviar Milan Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke č. 426/ 2012
426/ 2012
0,00 € Hodál Emanuel Ústredie ľudovej umeleckej výroby