Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2012
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft, a.s.
99/2012
0,00 € Slovnaft, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Apríl 2012
Zmluve č. 204/2011 o poskytovaní služieb
204/2011 - dodatok č.1
0,00 € Anna Holáňová - AH-ART Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Apríl 2012
Zmluva o dieloč. 95/2012
95/2012
0,00 € Rudolf Hupka – Tradiční výroba ze dřeva Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Apríl 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 106/ 2012
106/ 2012
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17. Apríl 2012
Licenčná zmluva 109/2012
109/2012
0,00 € Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Apríl 2012
Dodatok č. 3 k zmluve 103/2009 o poskytovaní poradenských služieb
103/2009
0,00 € PubRes s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
3. Máj 2012
POISTNÁ ZMLUVA Č. 26 5 31
125/2012
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Máj 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 127 / 2012
127/2012
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Máj 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 126 / 2012
126/2012
0,00 € Rastislav Haronik Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11. Máj 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 131 / 2012
131 / 2012
0,00 € MÚ Bratislava - Staré Mesto Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Máj 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ĽUDOVOUMELECKÝCH PREDMETOV č. 62 /2012
62/2012
0,00 € Richard Guzman Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Máj 2012
Z m l u v a o d i e l o č. 107/2012
107/2012
0,00 € Akad. mal. Pavol Choma Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. Máj 2012
D O H O D A O S P O L U P R Á C I č. 138/2012
138/2012
0,00 € Fimas, s.r.o. (ďalej len „Fimas“) v spolupráci s Gourmet klub (ďalej len „Gourmet klub“) Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28. Máj 2012
Licenčná zmluva 132/2012
132/2012
0,00 € Stanislav Koleštík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18. Jún 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 157 / 2012
157 / 2012
0,00 € Dom kultúry Zrkadlový háj, Mgr. Ondrej Lenár, riaditeľ DK-ZH Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. August 2012
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 156/2012
156d/2012
0,00 € KVANT spol. s r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. August 2012
Dodatok č.1 k Inominátnej zmluve č. 47 / 2011
47d/2011
0,00 € ÚĽUV PLUS, nezisková organizácia, Bratislava Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. August 2012
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu č. 302/2012
302/2012
0,00 € Ivan Kostroň Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10. August 2012
K ú p n a z m l u v a č. 292/2012
292/2012
0,00 € Mária Kesziová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15. August 2012
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 118/2010
118/2010
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Ústredie ľudovej umeleckej výroby