Centrálny register zmlúv

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2013
Dohoda o spolupráci 152/2013
152/2013
0,00 € Štefan Smržík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 153/2013
153/ 2013
0,00 € Ľubomír Smržík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 154/2013
154/2013
0,00 € Juraj Šerík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 155/2013
155/2013
0,00 € Lenka Vrabcová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 157/2013
157/2013
0,00 € Štefan Fekiač Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 158/ 2013
158/2013
0,00 € Milan Látka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 159/2013
159/2013
0,00 € Stanislav Otruba Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 160/2013
160/2013
0,00 € Ivan Rosinský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 161/ 2013
161/2013
0,00 € Jozef Sikora Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 148/2013
148/2013
0,00 € Zuzana Dostálová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 156/2013
156/2013
0,00 € Alexander Bodó Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 162/2013
162/2013
0,00 € Martin Brxa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 163/2013
163/2013
0,00 € Jozef Karahuta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 164/2013
164/2013
0,00 € Ján Krnáč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 165/2013
165/2013
0,00 € Jozef Murín Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 166/2013
166/2013
0,00 € Ľubomír Medveď Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 167/2013
167/2013
0,00 € Božena Adamicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 171/ 2013
171/2013
0,00 € Viera Slezáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 173/2013
173/2013
0,00 € Tatiana Vajdová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21. August 2013
Dohoda o spolupráci č. 174/2013
174/2013
0,00 € Anna Valterová Ústredie ľudovej umeleckej výroby