Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-009
129 816,50 € LABO - SK, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-010
187 840,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-011
22 988,35 € CANBERA - PACKARD, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-014
61 175,22 € Dräger Slovensko, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/003055-015
28 755,27 € Dräger Slovensko, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-002828_2023
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311141DGC4
Doplnená
21 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-002554_2023
0,00 € JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
4. Máj 2023
Rámcová dohoda
SE-VO2-2023/003109-027
750 696,00 € INTERPORT SERVIS, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001167
318 000,00 € Solarprojekt s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
26. Apríl 2023
Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPSČ_D17_SPSČ-OZ2-2023-002581_2023
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
26. Apríl 2023
Darovacia zmluva
SVS_ZM_18_2023_204
0,00 € PhDr. Jozef Drenko Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Apríl 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001069
98 276,50 € GGT, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM-OPK2-2023/002326-001
0,00 € Judita Gogová Ministerstvo vnútra SR
12. Apríl 2023
Kúpna zmluva
SE-VO2-2023/002560-035
256 327,20 € HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
29. Marec 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
SPSČ_DP_SPSČ-ORMP-2023-000648-004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-001918_2023
0,00 € Promed, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM-OPK-NP-DMV-2022/00073
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR
9. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM-OPK-NP-DMV-2023/00072
0,00 € Mgr. Silvia Malatinská, PhD., Ministerstvo vnútra SR
28. Február 2023
Kúpna zmluva
SE-VO1-2023/002702-004
4 728,00 € Victoria ART, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)