Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
VO2-2024/000218-016
1 288 528,80 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-002944_2024
0,00 € MEDIKUR, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001302-002
969 973,20 € Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
VO2-2024/000724-009
27 491,25 € Hauerland spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
VO1-2024/000727-010
4 730,93 € LM reklama, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27. Marec 2024
Výpoveď výkonávacieho protokolu k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným bezpečnostným úradom o vzájomnej spolupráci pri preventívnej rehabilitácii príslušníkov NBÚ
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-002228_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národný bezpečnostný úrad
26. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov HaZZ zo dňa 26.09.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.09.2011
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-001713_2024
0,00 € MUDr. Mária Králiková Ministerstvo vnútra SR
18. Marec 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001155-002
5 270,00 € Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku (DIGIT) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Marec 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2024/001293
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
22. Február 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2024-001835-002_2024
0,00 € Ing. Matúš Strapák Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení
MU-2024-000293-001
41 472,00 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR
8. Február 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001155-001
1 290,00 € Finance in Motion GmbH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
OPK2-2024/000445-003
0,00 € Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
KM_ZM_OP_2023/004872
Doplnená
0,00 € Centrum pre rodiny a deti Levice Ministerstvo vnútra SR
24. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Zariadením služieb pre Ministerstvo vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v oblasti poskytovania rekreačných pobytov na roky 2024-2028
SPSČ_ZM_SPSČ-OO2-2023-005045-001_2024
0,00 € Zařízení služieb pro Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. Január 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-035
6 150,00 € Santander Consumer Finance Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
17. Január 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001157
118 725,00 € S&D Pharma SK s r. o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR DRUŽBA
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005583_2024
374 386,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR ARCO
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005582_2024
496 496,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzavretá medzi MV SR a KRÚ Bystrá
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005584_2024
597 246,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)