Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00051
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR
26. Október 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/001054
1 100,00 € Mgr. Marianna Antaličová Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Október 2022
Memorandum o spolupráci pri riešení ďalších záležitostí
SKR-OOR1-2022/001061
0,00 € Mesto Košice Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Október 2022
Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu vybudovania nového integrovaného bezpečnostného centra
SKR-OOR1-2022/001062
0,00 € Mesto Košice Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
SOŠB_ZM_SOŠB-SO3-250-001-2022_2022
0,00 € plk. PhDr. Tibor Kovács, PhD., MBA Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
SOŠB_ZM_SOŠB-SO3-251-001-2022_2022
0,00 € plk. PhDr. Tibor Kovács, PhD., MBA Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
11. Október 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022/003087-24
100 688,00 € SYTELI, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
5. Október 2022
Kúpna zmluva
SE-VO1-2022/004530-008
3 418,80 € Mincovňa Kremnica š. p. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-004369_2022
0,00 € mjr. MUDr. Silvia Vorobelová, MPH Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00050
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00043
0,00 € Mgr. Monika Cibuľová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00044
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00045
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00046
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00047
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. September 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00048
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SE-VO2-2022/002140-010
1 074 420,00 € Slovenská katolícka charita, Gréckokatolícka charita Prešov Ministerstvo vnútra SR
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-21
200 207,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-22
108 091,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
30. September 2022
Rámcová dohoda
SE-VO2-2022-003087-23
125 280,00 € PROFIS, spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky