Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1628/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
20. Október 2011
DODATOK č. 1/2011 K ZMLUVE č. 148/2011 O POSKYTNUTÍ ODBORNEJ POMOCI
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 148/2011
0,00 € Mgr. Marek Kaľavský Úrad vlády SR
20. Október 2011
DODATOK č. 1/2011 K ZMLUVE č. 149/2011 O POSKYTNUTÍ ODBORNEJ POMOCI
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 149/2011
0,00 € Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. Úrad vlády SR
20. Október 2011
DODATOK č. 1/2011 K ZMLUVE č. 150/2011 O POSKYTNUTÍ ODBORNEJ POMOCI
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 150/2011
0,00 € JUDr. Jana Hreňová Úrad vlády SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
1638/2011
0,00 € Miroslava Wolanská Úrad vlády SR
21. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 96/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vislava
21. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 214/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Sulín
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1630/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1631/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1632/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1633/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1634/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1635/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1636/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
21. Október 2011
Zmluva o pripojení
1637/2011
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
25. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1554/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
25. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1556/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
25. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1558/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
25. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 101/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ždiar
25. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 191/2011
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Hlohovec