Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2011
Rámcová kúpna zmluva
1441/2011
0,00 € KON-RAD, spol. s r.o. Úrad vlády SR
28. September 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB na zabezpečenie realizácie seminára "Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny"
1483/2011
0,00 € Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Úrad vlády SR
29. September 2011
Zmluva o poskytnutí "Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz"
1563/2011
0,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Úrad vlády SR
30. September 2011
DODATOK č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napÍňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity uzavretej dňa 25.11.2008
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 102/2008
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
30. September 2011
DODAT0K č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napÍňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity uzavretej dňa 18.11.2008
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 103/2008
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
7. Október 2011
Rámcová kúpna zmluva
1560/2011
0,00 € CBA Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 146/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Slavkov
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 171/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Dravce
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 190/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Milpoš
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 258/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nová Ľubovňa
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 279/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Smižany
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 281/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Košická Polianka
13. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1335/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Osturňa
17. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 159/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Poniky
17. Október 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 164/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Švedlár
17. Október 2011
Dodatok č. 2 /2011 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb číslo 1372/2010 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 30.12.2010
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 1372/2010
0,00 € Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Úrad vlády SR
18. Október 2011
Dohoda o spolupráci
12/2011
0,00 € Úrad vlády SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1555/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
19. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1559/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
19. Október 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1557/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR