Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1391/2011
0,00 € Úrad vlády SR NÁVRAT-RDZO
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1407/2011
0,00 € Úrad vlády SR Spoločný záujem, o.z.
26. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1432/2011
0,00 € Úrad vlády SR Nadácia Charity
2. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov č. 62/2011
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 62/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stratená
8. September 2011
Zmluva o dielo
1445/2011
0,00 € Skupina troch zhotoviteľov: Inštitút pre verejné otázky, PDCS, o.z., Centrum pre filantropiu n.o. Úrad vlády SR
8. September 2011
Zmluva o dielo
1446/2011
0,00 € Skupina troch zhotoviteľov: Inštitút pre verejné otázky, PDCS, o.z., Centrum pre filantropiu n.o. Úrad vlády SR
8. September 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 134/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Liptovské Revúce
8. September 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 160/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Lutiše
9. September 2011
Zmluva o pripojení
262/2011
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
9. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1389/2011
0,00 € Úrad vlády SR Združenie MUDr. Ivana Novotného
9. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1408/2011
0,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie Odyseus
9. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1413/2011
0,00 € Úrad vlády SR Plán B n.o.
9. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1420/2011
0,00 € Úrad vlády SR Združenie Animačný ateliér detí a mládeže
9. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1427/2011
0,00 € Úrad vlády SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1447/2011
Doplnená
28 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1546/2011
Doplnená
22 050,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1547/2011
Doplnená
15 600,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. September 2011
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
dodatok č. 3/2011 k zmluve č. 1058/2010
0,00 € Úrad vlády SR Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. September 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 180/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pčoliné
28. September 2011
Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa
1549/2011
0,00 € Mgr. Gábor Lelkes, PhD. Úrad vlády SR