Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 170/2011
0,00 € Úrad vlády SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 26/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľké Ripňany
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 54/2011
0,00 € Úrad vlády SR Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 57/2011
0,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka charita Prešov
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 30/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
8. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
560/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Medzilaborce
9. August 2011
Zmluva o dohľade nad objektom - poskytovanie služby dohľadu v budove a areáli staveniska kaštieľa v Rusovciach a dohľadu nad oplotením objektu čeľadníka
1380/2011
0,00 € RUSEKO, m.p. Úrad vlády SR
11. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 59/2011
0,00 € Úrad vlády SR Združenie Tokajská vínna cesta
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1412/2011
0,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1388/2011
0,00 € Úrad vlády SR Všetko pre zdravie, o.z.
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1394/2011
0,00 € Úrad vlády SR ReSocia, n.o.
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1392/2011
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Zvolen
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1387/2011
0,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie PRIMA
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1398/2011
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Hlohovec
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1411/2011
0,00 € Úrad vlády SR Lepšia cesta, n.o.
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1416/2011
0,00 € Úrad vlády SR NELEGÁL
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1410/2011
0,00 € Úrad vlády SR Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1433/2011
0,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka charita Prešov
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1403/2011
0,00 € Úrad vlády SR Čistý deň n.o.
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
1395/2011
0,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie Adam