Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2011
Dohoda o cestovných náhradách: 6-dňový pracovno-študijný pobyt v inštitúciách OSN v ženeve
169/2011
0,00 € Úrad vlády SR Katarína Gallová
26. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 22210420034, projekt s názvom: Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie HP MRK v rokoch 2011 – 2013
151/2011
Doplnená
1 405 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 22210420007, projekt s názvom: Administratívne kapacity Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity na koordináciu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity
152/2011
1 539 732,99 € Úrad vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Máj 2011
Dohoda o plnení úloh pre úrad vlády SR
233/2011
0,00 € Mgr. Ľudovít Ódor Úrad vlády SR
7. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
138/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Banské
22. Jún 2011
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 206/2007
0,00 € Úrad vlády SR Slovenská národná knižnica
27. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo 30. 9. 2004
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebyt. priestorov zo d. 30. 9. 2004
0,00 € ZADAREX, spol. s r. o.; VINTIA, s. r. o. Správa zariadení Úradu vlády SR
29. Jún 2011
Dodatok k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č.230/2008
0,00 € Úrad vlády SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1252/2010 zo dňa 8. novembra 2010
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1252/2010
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14. Júl 2011
Dohoda o používaní platobnej karty
283/2011
0,00 € Štátna pokladnica Úrad vlády SR
26. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 29/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Poloma
26. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 27/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Dvorníky
28. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 25/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Tušice
2. August 2011
Dodatok č. 1 ku Zmluve o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosti Slovnaft a.s., prostredníctvom ktorých je realizovaný nákup motorových palív (benzín, nafta...).
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 116/2008
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Úrad vlády SR
5. August 2011
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
1435/2011
Doplnená
0,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Úrad vlády SR
5. August 2011
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
1436/2011
Doplnená
0,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Úrad vlády SR
5. August 2011
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
1437/2011
Doplnená
0,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Úrad vlády SR
5. August 2011
Zmluva o blokovom grante medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
1438/2011
Doplnená
0,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Úrad vlády SR
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 58/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Zemplínske Hámre
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 55/2011
0,00 € Úrad vlády SR ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, o.z.