Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2012
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
2217/2011
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Január 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
24/2012
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Závodný výbor základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade vlády Slovenskej republiky
30. Január 2012
Zmluva o zabezpečení príjmu digitálneho televízneho vysielania
21/2012
0,00 € SATRO, s.r.o. Úrad vlády SR
10. Február 2012
Zmluva o vzájomných vzťahoch a spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom
53/2012
0,00 € Úrad vlády SR Slovenský Červený kríž
29. Február 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
214/2012
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Úrad vlády SR
29. Február 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme
186/2012
0,00 € Úrad vlády SR Jana Lüköová
29. Február 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme
187/2012
0,00 € Úrad vlády SR Monika Kalmárová
1. Marec 2012
DOHODA o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
248/2012
0,00 € Mr. Andrew Stott Úrad vlády SR
15. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
256/2012
0,00 € Slovak Telekom a. s. Úrad vlády SR
21. Marec 2012
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve
Dodatok č. 5 k zmluve č. 746-1001680
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
222/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
221/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
220/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
219/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
218/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
217/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
216/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
27. Marec 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
215/2012
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad vlády SR
28. Marec 2012
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
251/2012
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Prešov
30. Marec 2012
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
Dodatok č. 5/2012 k zmluve č. 1058/2010
0,00 € Úrad vlády SR Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.