Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2011
Dodatok č. 6/2011 k zmluve o dodávke plynu
dodatok č. 6/2011 k Zmluve č. 128/2008
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
21. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/18
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1491/2011
0,00 € Úrad vlády SR Iniciatíva Inakosť
21. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/44
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1505/2011
0,00 € Úrad vlády SR Dom Európy
21. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/47
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1507/2011
0,00 € Úrad vlády SR Ľudia proti rasizmu
21. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/51
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1510/2011
0,00 € Úrad vlády SR Nadácia Milana Šimečku
21. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/62
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1516/2011
0,00 € Úrad vlády SR Spoločnosť ľudí dobrej vôle
28. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/48
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1508/2011
0,00 € Úrad vlády SR Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
29. December 2011
POISTNÁ ZMLUVA
2218/2011
0,00 € Chartis Europe S.A. Úrad vlády SR
29. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 16/2011
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Úrad vlády SR
29. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 17/2011
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Úrad vlády SR
29. December 2011
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 24/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Remetské Hámre
29. December 2011
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 27/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Dvorníky
29. December 2011
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 62/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stratená
9. Január 2012
Dodatok č. k zmluve na obstarávanie servisných činností na rozmnožovacie stroje UTAX
Dodatok č. 3 k zmluve č. 60/2007
0,00 € TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. Úrad vlády SR
10. Január 2012
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 29/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Poloma
10. Január 2012
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 30/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
10. Január 2012
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 57/2011
0,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka charita Prešov
10. Január 2012
DODATOK č.4 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 4/2011 k Zmluve č. 1058/2010
0,00 € Úrad vlády SR Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Január 2012
ZMLUVA o prevode správy majetku štátu
2215/2011
0,00 € Úrad vlády SR Krajský úrad životného prostredia
10. Január 2012
DODATOK č.5 k zmluve o podnájme
Dodatok č. 5/2011 k Zmluve č. 195/2008
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Úrad vlády SR