Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1274/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kladzany
29. Marec 2011
Dodatok o poskytnutí dotácie k zmluve na realizáciu projektu S divadlom proti diskriminácii
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1226/2010
0,00 € Úrad vlády SR OZ Divadlo východná Európa Poprad
1. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Ľudskoprávna internetová televízia“
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1357/2010
0,00 € Úrad vlády SR Queer Leaders Forum
4. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1266/2010
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Lipany
11. Apríl 2011
Memorandum o spolupráci - dodávka elektriny
38/2011
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vlády SR
12. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK0126
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 823/2009
0,00 € Úrad vlády SR Slovenská filharmónia
11. Apríl 2011
Zmluva o postúpení práv a povinností
63/2011
Doplnená
0,00 € Elafina s.r.o. Úrad vlády SR
28. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovatelský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dodatok č. 2/2011 k zmluve č. 136/2009
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Úrad vlády SR
28. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovatelský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 819/2010
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vlády SR
3. Máj 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR SK0121
Dodatok č. 3/2011 k zmluve 806/2009
0,00 € Úrad vlády SR Štátna ochrana prírody SR
5. Máj 2011
Dohoda o spolupráci v rámci Informačného systému o dotáciách - IS MK SR
47/2011
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Úrad vlády SR
13. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb číslo 1372/2010
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1372/2010
0,00 € Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA Úrad vlády SR
13. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
54/2011
0,00 € Úrad vlády SR Slovenský červený kríž, územný spolok Košice
13. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov
62/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stratená
18. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov: Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
58/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Zemplínske Hámre
18. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov: V stúpte k nám ...
56/2011
0,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
19. Máj 2011
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe zmluvy o poskytnutí NFP z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu
77/2011
0,00 € Úrad vlády SR Národné osvetové centrum
19. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov : Prešov - regionálny turistická destinácia
60/2011
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Prešov
19. Máj 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov: Komunita na ceste k prosperite
55/2011
0,00 € Úrad vlády SR ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, o.z.
23. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o fonde technickej asistencie
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 725/2008
0,00 € Švajčiarska konfederácia zastúpená Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR