Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hodnotiteľa
5/2011
0,00 € Ing. Jozef Petrek, PhD. Úrad vlády Slovenskej republiky
8. Február 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hodnotiteľa
4/2011
0,00 € Ing. Ján Šidlovský Úrad vlády Slovenskej republiky
15. Február 2011
Dodatok č. 4/2011 k zmluve o poskytnutí NFP z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR pre projekt SK0047
Dodatok č. 4/2011
0,00 € Slovenské národené múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky
15. Február 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hodnotiteľa
6/2011
0,00 € PeaDr. Alena Ňachajová Úrad vlády Slovenskej republiky
16. Február 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rezervy predsedníčky vlády SR s účelových určením na realizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1282/2010
0,00 € Obec Kečkovce Úrad vlády Slovenskej republiky
17. Február 2011
Kolektívna zmluva 2011
23/2011
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade vlády Slovenskej republiky, Správe zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky a Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Úrad vlády Slovenskej republiky
18. Február 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedníčky vlády SR s účelovým určením na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodnami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1263/2010
0,00 € Obec Krivany, Záhradná 4, 082 71 Krivany Úrad vlády Slovenskej republiky
18. Február 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie z rezery predsedníčky vlády SR s účelovým určením na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1271/2010
0,00 € MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Košice Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Február 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o nástroji na prípravu projektov
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1096/2009
0,00 € Švajčiarska konfederácia zastúpená Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády Slovenskej republiky
23. Február 2011
Dohoda o splátkach
21/2011
0,00 € Ján Uhrín Úrad vlády SR
28. Február 2011
Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie na projekt - odsúdení na spolunažívanie v dobrom
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1223/2010
0,00 € Združenie Jekhetane - Spolu Úrad vlády SR
11. Marec 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
32/2011
0,00 € Správa zariadení Úradu vlády Úrad vlády SR
17. Marec 2011
Dodatok č. 1 k dohode o postupoch čerpania finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámi Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 491/2009
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vlády SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 1268/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Raslavice
23. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu - „Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie“
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1229/2010
0,00 € Úrad vlády SR Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu - „Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce“
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1232/2010
0,00 € Úrad vlády SR Občan, demokracia a zodpovednosť
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1267/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1262/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Slavkov
23. Marec 2011
Dodatok č. 2/2011 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 2/2011 k zml. 1271/2010
0,00 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Ťahanovce
23. Marec 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o poskytnutí dotácie na zrealizovanie prvých štartovacích projektov prevencie pred povodňami v roku 2010
Dodatok č. 1/2011 k zml. 1265/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Oľšavica