Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Darovacia zmluva č. 18062024
18062024
0,00 € Bytkomfort, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kavalifikácie č. 19042024
19042024
0,00 € MUDr. Matúš Ďuriš Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Júl 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie č. 28052024/1
28052024/1
0,00 € MUDr. Drahomíra Berkyová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 08042024/1
08042024/1
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Júl 2024
Rámcová zmluva č. 04042024 o zmluvnej príprave individuálne pripravovaných liekov - IPL
04042024
0,00 € Lekáreň UNIMED PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Júl 2024
Dohoda o splátkach
09072024
2 311,45 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Rita Leshchenko
8. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 18062024/1
18062024/1
240 000,00 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 17062024
17062024
125,80 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Júl 2024
Kúpna zmluva
04072024
294,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky WORK SAFETY & TECHNICAL SERVICES s.r.o.
3. Júl 2024
Dodatok č. 51/2024 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
03072024/1
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici-SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. Júl 2024
Zmluva o realizácii programu zabezpečenia kvality vody číslo: 10062024/1
10062024/1
10 828,80 € NCH SLOVAKIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Jún 2024
Rámcová zmluva č. RZMT23052024/2024 Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby na obdobie 24 mesiacov
26062024/1
685 140,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Jún 2024
Dodatok č. 50 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
21062024/1
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici-SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 30052024
30052024
0,00 € prof.MUDr. Miroslav Borovský, Csc. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Jún 2024
Dodatok č. 25 k zmluve č. 4004NFAL000117
Dodatok č. 25
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Jún 2024
Dodatok č. 36 k zmluve č. 74NSP1000118
Dodatok č. 36
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Jún 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 02052024
02052024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Anna Stefánia Szencziová
13. Jún 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 26032024/5
26032024/5
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martin Kotrec
13. Jún 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 14052024
14052024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Réka Szarková
10. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní M23-698
10062024/2
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky