Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P03//2024
10042024/2
66 619,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P05/2024
10042024/4
86 864,40 € Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P07/2024
10042024/6
25 014,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P06/2024
10042024/5
409 302,68 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P08/2024
10042024/7
259 969,00 € ZELEX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 29012024
29012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Valéria Farkasová
5. Apríl 2024
Zmluva o výkone servisných činností
05042024
8 496,00 € JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Apríl 2024
Dohoda o ukončení servisnej zmluvy č. 811/BA/2007
05042024/1
0,00 € JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO18122023
VO18122023
21 780,00 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO18122023/1
VO18122023/1
9 871,40 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO22022024
VO22022024
11 256,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 21032024
21032024
81 861,60 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Marec 2024
Poistná zmluva číslo 5110001911
28032024
7 226,67 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Marec 2024
Zmluva o zneškodňovaní odpadu č. 25032024
25032024
50 459,68 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Marec 2024
Zmluva na zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení
26032024/6
11 310,00 € Ing. Libor Pažitný - OPTEZ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 27022024/1
27022024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Laura Mellenová
11. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 01032024/1
01032024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jennifer Ima Demendi
6. Marec 2024
Kúpna zmluva 04032024
04032024
31 740,00 € BLUEMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 27022024
27022024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Kristína Ďuricová
21. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 30012024
30012024
11 492,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky